Kancelaria Radcy
Prawnego

Zbigniew Burzmiński

ul. Plebiscytowa 3/18
45-359 Opole

Tel. 77 455 23 49
kancelaria@burzminski.pl

O Kancelarii

Kancelaria jest czynna w dni robocze, między godziną 10 a 15. Przyjmuję zlecenia opinii prawnych także drogą emailową. Proszę umawiać telefonicznie wszelkie spotkania.

Płatności za czynności i koszty zastępstwa procesowego są regulowane rozporządzeniem mimistra sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Na stronie znajduje się w linkach, po lewej stronie.

Wysokość opłaty zależy od stopnia skomplikowania sprawy. Wartości z rozporządzenia należy traktować jako wartości netto (należy doliczyć 22% VAT).