DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA STRON WWW - WCAG 2.0

Czym jest dostępność cyfrowa?

jest to cecha, pozwalająca osobom z różnymi niepełnosprawnościami, korzystać z Twojej strony internetowej i aplikacji mobilnej. Dotyczy czterech cech: postrzegalności, funkcjonalności, zrozumiałości i solidności.

Dostępność, aby mogła zaistnieć, musi spełniać szereg dokładnie zdefiniowanych kryteriów – chociażby kryterium kontrastu kolorów czy odpowiedniego opisu grafik, akapitów, nagłówków, dokumentów. itd.

Jeżeli jestem instytucją publiczną i moja strona WWW nie spełnia kryteriów dostępności cyfrowej - co mi grozi?

  • Podmiot publiczny, który w sposób nieuzasadniony i uporczywy nie zapewnia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji podlega karze pieniężnej do 10.000zł.
  • Kara finansowa do 5000zł nałożona będzie na podmioty, które nie sporządzą i nie opublikują deklaracji dostępności,

Obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej podmiotów publicznych dotyczy m.in:

  • szpitali i przychodnie
  • parafie
  • szkoły i przedszkola
  • urzędy
  • ośrodki pomocy społecznej
  • itd.

Dostępność cyfrowa regulowana jest przez ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz. U. z 2019r. poz. 848

która nakłada obowiązek dostosowania treści zamieszczanych w Internecie  do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dlatego napisz do nas już teraz i zapytaj o ofertę wykonania dla Ciebie strony internetowej spełniające kryteria WCAG 2.0.